CNRS ATIP PROGRAMMES

(Actions Thématiques et Incitatives sur Programme)
Call for Team leaders 2007-2008

HUGO Travel Awards Programme

HUGO's Travel Awards Programme is intended to encourage and assist younger scientists involved in the analysis of the human genome. Specifically, the Travel Award Programme is designed:
to enable young investigators to travel from their country of residence to a laboratory in another country for the purpose of learning a new method or technique which can then be brought back and introduced to their home laboratory.
to facilitate collaborative research among laboratories involved in the analysis of the human genome.
The Awards are intended to cover travel costs only and the maximum sum awarded for any individual is $1,500 (US). As the awards are designed to stimulate research by supporting short-term (between 2 and 10 weeks) visits to laboratories, applicants must submit a proposed programme of work. Requests for travel support to attend scientific meetings may be considered but only when the meeting has a very strong educational component.


For guidelines on how to apply and an application form, please click here.

The ESGT seeks to recruit a full-time or part-time General Manager
For more information: http://www.congrex.se/esgt/downloads/ESGT_General_Manager.pdf

Ösztöndíj tudományos kutatásért

Kiíró: Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány
Az alapítvány 1-12 hónapos külföldi ösztöndíjat biztosít a műszaki, gazdasági, orvosi, agrár- és természettudományok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal kutatóknak, szakembereknek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok, akik tudományos fokozattal rendelkeznek.

Pályázni minden év január elsejétől augusztus 31-éig, folyamatosan lehet. Az évente egyszer beérkező pályázatokról a kuratórium októberi ülésén dönt.

A kitöltendő pályázati ívet - a részletes pályázati feltételekkel és tájékoztatóval együtt - a jelentkezők a Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány Titkárságától postán vagy személyesen igényelhetik a következő címen: 1051 Budapest, Nádor u. 18. MTA KSZI. Tel.: 312-3022.
További információ: http://www.pafi.hu/kiirok/szchenyi.htm

Pályázat humán reprodukció és fertilitás kutatására

A humán reprodukció és fertilitás kutatásával foglalkozó szakemberek 100-400 ezer forintos támogatásra számíthatnak.

Pályázati lehetőségek:
1. Ösztöndíj (adómentes külföldi vagy belföldi tanulmányutakra)
2. Részvétel nemzetközi kongresszusokon, ha azok fő profilja a reprodukció, meddőség, in vitro fertilizáció. Adómentes útiköltség, részvételi díj, szállásköltség támogatása utólagos elszámolási kötelezettséggel

A pályázat feltétele:
Elfogadott és visszaigazolt tanulmányút vagy előadás. Utólagos költségigazolási bizonylat ellenében is pályázható a támogatás, amennyiben a pályázó a kongresszus után az előadás szövegét, a kongresszusról készített beszámolóját 4 példányban az alapítvány kuratóriumi elnökének eljuttatja.

A kuratórium a beérkezett pályázatokat évi rendes ülésein bírálja el, előzetesen felkért szakértők javaslatait is figyelembe véve.

Az 1. és 2. pontban kiírt pályázathoz a kuratórium elnökétől beszerzett pályázati űrlapot kell kitölteni, amelyeket 4 példányban, az előadás összefoglalójával szükséges a pályázathoz csatolni. A kongresszus után költségelszámolást illetve az ösztöndíjak után részletes beszámolót kell készíteni, amelyet a kuratórium szakfolyóiratokban is megjelentethet.

Jelentkezni lehet: Prof. Dr. Csaba Imre kuratóriumi elnöknél (7636 Pécs, Kis-réti u. 5.)