Vezet?ség 2008-2012        
         
Vezet?ség 2013-        
         
   
ELNÖK   ALELNÖK   TITKÁR
Prof. Dr. Melegh Béla   Dr. Nagy Bálint   Prof. Dr. Széll Márta
egyetemi tanár   tudományos f?munkatárs   egyetemi tanár
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
       
KINCSTÁRNOK        
Dr. Czakó Márta        
egyetemi adjunktus        
         
munkásság        
szakmai életrajz        
         
         
    VEZET?SÉGI TAGOK    
         
   
Dr. Bajnóczky Katalin   Dr. Balogh István   Dr. Bálint L. Bálint
laborvezet?   egyetemi docens   egyetemi adjunktus
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
   
Dr. Berenténé Dr. Bene Judit   Dr. Béres Judit   Dr. Beke Artúr
egyetemi adjunktus   f?orvos   egyetemi adjunktus
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
   
Dr. Endreffy Em?ke   † Prof. Dr. Hadlaczky Gyula   Dr. Hadzsiev Kinga
tudományos tanácsadó   egyetemi tanár   egyetemi adjunktus
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
   
Dr. Igaz Péter   Dr. Karcagi Veronika   Dr. Komlósi Katalin
egyetemi docens   laborvezet?   egyetemi adjunktus
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
   
Prof. Dr. Molnár Mária Judit   Prof. Dr. Oláh Edit   Prof. Dr. Oláh Éva
egyetemi tanár   egyetemi tanár   egyetemi tanár
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
   
Dr. Patócs Attila   Prof. Dr. Szalai Csaba   Dr. Tímár László
egyetemi docens   egyetemi tanár   f?orvos
         
munkásság   munkásság   munkásság
szakmai életrajz   szakmai életrajz   szakmai életrajz
         
         
     
Dr. Tordai Attila   Dr. Török Olga    
laborvezet?   egyetemi docens    
         
munkásság   munkásság    
szakmai életrajz   szakmai életrajz