MHGT Könyvtár

Ide kerül a könyvtár leírása, gyarapításának módja, a könyvek jegyzéke.

Az MHGT Elnöksége 9./2019.(04.12.) sz. határozatával állandó jellegű felhívást intézett az MHGT Tagságához, a Társaság könyvtárának gyarapítása érdekében. Ennek megfelelően, kérjük szépen Tagtársainkat, hogy megjelenő műveiket, illetve a Társaság által művelt tudományszakokhoz kapcsolódó szakkönyveiket, adományozzák az MHGT Könyvtára részére!

[A 2023.XI.3-i Közgyűlés egyik határozata is rendelkezett a Könyvtárról; szövegét a későbbiekben itt közzé tesszük!]