In memoriam Szirmay Gábor (1947–2021)

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Szirmay Gábor, egyesületünk alelnöke, 2021. augusztus 9-én elhunyt.

Gábor 2004 óta volt Társaságunk tagja, belépésétől fogva tevékenyen részt vett az egyesület életében. 2013. és 2017. között felügyelőbizottsági és választmányi tag, 2017. december 14-étől pedig az alelnöki tisztséget töltötte be. Alapító tagja volt a Magyar Családtörténet-kutató Egyesületnek.

Szeretetreméltó, kedves, derűs lénye fájón hiányozni fog körünkből.

Szirmay Gábort, aki egyébként építészmérnökként tevékenykedett, a családtörténet-írás iránti érdeklődése vezette az MHGT-hez. Lelkes, aktív tagja volt Társaságunknak, programjaink állandó résztvevője. Számos genealógiai és heraldikai vonatkozású kötete, írása jelent meg a Szirmay családról. Nyitott volt az újításokra, a történelem segédtudományainak modern szemlélet szerinti kutatását a téma szakértőitől sajátította el és alkalmazta műveiben. Nagy tisztelettel adózunk munkásságának, mely Őt korunk kiválóbb magyar genealógusainak sorába emelte, és amellyel a Szirmay név századokon át kiérdemelt jó hírét – méltó és hű utódként – öregbítette.

Szeretettel őrizzük meg szívünkben kedves alakját!

Az MHGT tagjai nevében – az Elnökség.

Elhunyt Tagtársunk gyászszertartása 2021. szeptember 9-én, Csütörtökön 11:15-kor kezdődik, Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójánál.

(Szirmay alelnök úrról a későbbiekben részletesebb írásban is meg kívánunk emlékezni, melyet a Turul folyóiratban, valamint jelen weboldalon fogunk közzé tenni.)