Tagok

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll. A Társaság testületi ülésein minden tag részt vehet, de döntési joggal kizárólag a rendes tagok rendelkeznek. A vezető tisztségeket szintén csakis rendes tagok tölthetik be. (Ld.: Alapszabály, 3. §.)

Rendes tagok

Az MHGT rendes (szavazóképes) tagjainak létszáma jelenleg: 162 fő.
(Az adat utoljára frissítve: 2024. május 1. Kedd.)

A rendes tagok névsora nem nyilvános. [Ld.: Alapszabály, 3. §. (6) pont.]
Az MHGT tagjai számára, a tagtársak nevével és elérhetőségével kapcsolatban, a pénztárnok nyújt felvilágosítást. (A pénztárnok e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com )

Pártoló tagok

Pártoló tagjainkról a Támogatóink menüpontban olvashat.

Tiszteletbeli tagok

A történelem segédtudományai művelése terén kiemelkedő érdemeket szerzett hazai és külföldi szakemberek, illetve a Társaság javára kiemelkedően munkálkodó személyek, tiszteletbeli tagságot kaphatnak. A tiszteletbeli tag megválasztására az MHGT bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatot – lehetőleg írásban – a Társaság valamely vezető szervéhez (Közgyűlés, Elnökség) kell címezni. [Ld.: Alapszabály, 3. §. (8) pont.]

A Társaságban hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett elnök tiszteletbeli elnökké választható. A tiszteletbeli elnököt a tiszteletbeli tag jogállása illeti meg. [Ld.: Alapszabály, 4. §. (5) pont.]

Az alábbiakban felsoroljuk az MHGT jelenlegi és korábbi tiszteletbeli tagjait, a tb. tagság jellegének, és idejének (vagy kezdő évének) feltüntetésével:

Jelenlegi tiszteletbeli tagok:

  • dr. Bertényi Iván (id.) (tb. elnök, 2009–)

Korábbi tiszteletbeli tagok:

  • dr. Harmath Arisztid Sándor (tb. tag, 2020 – † 2020)
  • dr. Vajay Szabolcs (tb. elnök, 2001 előtt – † 2010)