Elnökségi ülések

Az MHGT ügyvezető szerve az Elnökség, mely évente legalább négy alkalommal ülésezik. [Lásd az Alapszabály 6. §. (1) és 6. §. 6.2 (13) bekezdését.]

A 2019. április 12-i elnökségi ülés állásfoglalása szerint, a Társaság szokott munkarendjéből adódóan, a négy kötelező elnökségi ülés, lehetőség szerint

 • január közepén,
 • április közepén,
 • szeptember elején és
 • november közepén

tartandó.

Az elnökségi ülés (rövidítve: ) csak az MHGT Tagjai számára nyilvános, azon tehát csakis a Társaság tagjai vehetnek részt. [Lásd: Alapszabály, 6. §. 6.2 (13) bekezdés.] Az ülésen döntési (szavazati) joga kizárólag az elnökségi tagoknak van. Az elnökségi ülésen részt vevő azon Tagok, akik nem tagjai az elnökségnek, az EÜ során szólásra jelentkezhetnek, de hozzászólásukra csak akkor kerülhet sor, ha arra az ülés vezetője (legtöbbször az elnök) engedélyt ad.

Az elnökségi ülések helyéről, időpontjáról és napirendjéről, az elnökség a Társaság Tagjai részére előzetes értesítést (meghívót) küld, e-mailben. A meghívót, az e-mail kiküldésével egyidejűleg, a Társaság honlapján is közzé tesszük.

Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet (hitelesítését követően) ugyancsak e-mailben juttatunk el minden Tagtársunknak, és ugyancsak közzé tesszük a Társaság honlapján.

Az EÜ meghívókat és jegyzőkönyveket a honlap hírfolyamában (Hírek/Testületi ülések menüpontban) tesszük közzé. Mivel a hírfolyam bejegyzései fordított időrendben láthatók (tehát a legutolsónak közzétett hír jelenik meg elsőként, és alatta sorban a régebbiek), az egyes bejegyzések könnyebb megtalálásához fontos megjegyeznünk, hogy a meghívók és jegyzőkönyvek névleges közzétételi dátuma, megegyezik a meghívó vagy a jegyzőkönyv keltezési dátumával.

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy az összes EÜ meghívó és jegyzőkönyv, egy helyen is megtalálható legyen.

Az üléseket éveként csoportosítjuk, az éveket pedig fordított időrendben soroljuk fel. Az átláthatóság érdekében, az egyes ülések meghívóinak és jegyzőkönyveinek, valamint ezek hírfolyamban való közzétételének csupán a linkjét tüntetjük fel. (Amennyiben az adott üléshez kiemelkedően fontos előkészítő dokumentum is tartozott, annak linkje is megtalálható.)

Az elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Tárában, külön is nyilván kell tartani. [Lásd: Alapszabály, 6. §. (4) bekezdés.] Így jelen oldalon közzétesszük az elnökségi határozatok tárát is.

A személyiségi jogok védelme érdekében, a weboldalra felkerülő összes dokumentumot anonimizáljuk. (Az anonimizálás szempontrendszere megtalálható a Webes Munkacsoport oldalán, illetve az erről szóló külön szabályzatban.)

Elnökségi határozatok tára

TBD


EÜ meghívók, jegyzőkönyvek

2024. évi elnökségi ülések

2024. január 23.

2023. évi elnökségi ülések

2023. március 3.

2023. március 20.

2023. július 10.

2023. október 31.


2022. évi elnökségi ülések

2022. január 19.

2022. április 6.

2022. május 13.

2022. október 26.


2021. évi elnökségi ülések

2021. február 25.

2021. április 12.

2021. augusztus 31.

2021. október 19.


2020. évi elnökségi ülések

2020. január 28.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2020. február 25.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2020. november 9.

2020. december 9.


2019. évi elnökségi ülések

2019. február 8.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2019. április 12.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2019. június 25.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2019. október 3.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2019. november 19.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2018. évi elnökségi ülések

2018. január 4.

2018. január 25.

2018. május 3.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2018. június 28.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban

2018. november 29.

 • Meghívó:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban
 • Jegyzőkönyv:
  • PDF formátumban
  • közzétéve a hírfolyamban