Meghívó elnökségi ülésre (2021. augusztus 31.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. augusztus 31-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. augusztus 31. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés Szirmay Gáborról
  Megemlékezés elhunyt Alelnökünkről; a Társaság részéről ez irányban megtett és további szükséges kegyeleti intézkedések áttekintése.
 2. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt külföldi szakemberekről
  Előterjeszti Elnök úr.
 3. Tisztújítás megszervezése
  A folyó év végén esedékes tisztújító közgyűlés előkészítéséhez szükséges lépések áttekintése. Jelölőbizottság felállítása.
 4. Tagsági ügyek
  A pénztárnok jelentése a 2021. évi tagrevízió(k) eredményéről. Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről. Egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 5. Félévi előadások helyzete
  Egyeztetés a 2021. II. félévi MHGT felolvasóülések megtarthatóságáról.
 6. Funerológiai konferencia
  A 2021. őszére tervezett funerológiai konferencia lehetséges előadóinak, programjának áttekintése. Döntés a konferencia megtartásáról vagy elhalasztásáról.
 7. Székhely
  A Társaság lehetséges székhelyeivel kapcsolatban tárgyalásra delegált elnökségi tagok beszámolója az egyeztetések állásáról.
 8. MHGT–MTCSE közös rendezvény
  Eszmecsere a Magyar Történelmi Családok Egyesületével tervezett közös rendezvény megtartásának lehetőségéről.
 9. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. augusztus 24.)