Tisztségviselők

Hivatalban lévő tisztségviselők (2022–2025)

Elnökség:

Elnök: dr. Pandula Attila Rudolf
Alelnök (1.): dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna
Alelnök (2.; 2022–2023): Kökényessy Szilárd
Alelnök (2.; 2023–2025): dr. Örsi Julianna
Főtitkár: Ogoljuk-Berzsenyi Anett
Titkár (1.): Gyenes László
Titkár (2.): dr. Török Róbert
Pénztárnok: Benke Tamás

Felügyelőbizottság:

Elnök: Tasnádi Zsolt
Tag (1.): Kiss-Kökényessy Zsófia
Tag (2.; 2022–2023): dr. Szeidlné dr. Németh Mariann
Tag (2.; 2023–2025): dr. Szigeti Krisztina


Korábbi tisztségviselők (MHGT, 1989–2021)

7. periódus (2018–2021)

Elnökség:

Elnök: dr. Pandula Attila
Alelnök (1.): Kovács Eleonóra
Alelnök (2.): Szirmay Gábor († 2021.)
Főtitkár: Debreczeni-Droppán Béla
Titkár (1.): dr. Török Róbert
Titkár (2.): Ogoljuk-Berzsenyi Anett
Pénztárnok: Benke Tamás

Felügyelőbizottság:

Elnök: Tasnádi Zsolt
Tag (1.): Kökényessy Zsófia
Tag (2.): Kurecskó Mihály

6. periódus (2013–2017)

Elnökség:

Elnök: dr. Pandula Attila
Alelnök (1.): dr. Kollega Tarsoly István
Alelnök (2.; 2013–2015): Reisz T. Csaba
Alelnök (2.; 2015–2017): Katona Csaba
Főtitkár: Kovács Eleonóra
Főtitkár-helyettes (2013–2015): Vitek Gábor
(A főtitkár-helyettesi tisztséget a 2015. évi Alapszabály megszüntette. Így a 2015. évben lemondott Vitek Gábor helyett új főtitkár-helyettest már nem választottak.)
Titkár (1.): Debreczeni-Droppán Béla
Titkár (2.; 2013–2015): dr. Diószegi-Spillenberg György
Titkár (2.; 2015–2017): dr. Török Róbert
Pénztárnok: dr. Péntekné Unghváry Mária

Felügyelőbizottság:

Elnök: Horváthné dr. Fraknói Mária
Tag (1.): dr. Szálkai Tamás
Tag (2.): Szirmay Gábor

Választmány:

Bagdy Márton, Bárdossy Péter, Benyovszky Móricné, Gudenus János József, dr. Gyulai Éva, Hunyady László, dr. Kóczy T. László, dr. Laczlavik György, Márfi Attila, dr. Mészáros Kálmán, dr. Örsi Julianna, Simon István, dr. Szálkai Tamás, Szemán Attila, Szirmay Gábor, dr. Várkonyi Tibor.
(A választmányt a 2015. évi Alapszabály megszüntette. A 2013-ban megválasztott választmány a 2017. évi általános tisztújításig de facto hivatalban maradt. Azután a választmány megszűnt.)

5. periódus (2009–2013)

Elnökség:

Elnök: dr. Harmath Arisztid Sándor
Alelnök (1.): dr. Kollega Tarsoly István
Alelnök (2.): Szluha Márton
Főtitkár: dr. Pandula Attila
Főtitkár-helyettes: Kovács Eleonóra
Titkár (1.): Debreczeni-Droppán Béla
Titkár (2.): dr. Diószegi-Spillenberg György
Pénztárnok: dr. Fülep Tímea

Választmány:

Vitek Gábor (…)

4. periódus (2003–2009)

Elnökség:

Elnök: dr. Bertényi Iván (id.)
Alelnök (1.; 2003–2008): Nyulásziné dr. Straub Éva
Alelnök (1.; 2009): Szluha Márton
Alelnök (2.): dr. Kollega Tarsoly István
Főtitkár: dr. Pandula Attila
Főtitkár-helyettes: dr. Harmath Arisztid Sándor
Pénztárnok: dr. Tellér Tivadarné

Választmány:

Körmendi Tamás, Szluha Márton (…)

3. periódus (1998–2003)

Elnökség:

Elnök: dr. Bertényi Iván (id.)
Alelnök (1.): Nyulásziné dr. Straub Éva
Alelnök (2.): dr. Kollega Tarsoly István
Főtitkár: dr. Pandula Attila
Főtitkár-helyettes: dr. Harmath Arisztid Sándor

2. periódus (1994–1998)

Elnökség:

Elnök: dr. Kállay István († 1998.)

1. periódus (1989–1994)

Elnökség:

Elnök: dr. Kállay István
Alelnök: dr. Bertényi Iván (id.)
Alelnök: dr. Kubinyi András
Alelnök (kooptált, 1992-től): Gömbös Tamás
Főtitkár: Pandula Attila

MHGT Forráskutatási és Dokumentációs Szakosztály:

Elnök (1992-ig): dr. Csapó György (1992.XI.12. után a szakosztály tiszteletbeli elnöke.)
Elnök (1992-től): dr. Kóczy T. László

Korábbi tisztségviselők (MTT Archeográfiai, Heraldikai és Genealógiai Szakosztály, 1983–1989)

TBD

Korábbi tisztségviselők (MHGT, 1883–1951)

TBD