Tagdíj

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság rendes tagjai, a hatályos Alapszabály 4. §. (2) d. pontja értelmében, kötelesek a Társaság részére éves tagdíjat fizetni.

A tagdíj összege (rendes tagok számára): 3000 HUF/év.

A 2024. évi tagdíj megfizetésével kapcsolatos tájékoztató PDF formátumban letölthető ITT!

Az éves tagdíj összegét a Társaság Közgyűlése, határozatilag állapítja meg [lásd: Alapszabály, 6. §. 6.1 (21) e. pont, valamint 6. §. (28) bekezdés]. A 2023. tárgyévtől érvényes tagdíjat, az MHGT Közgyűlése, 12./2022.(05.24.) számú határozatával állapította meg:

12./2022.(05.24.) Közgyűlési Határozat:
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, a Közgyűlés, a Társaság rendes tagjai által (fejenként) fizetendő éves tagdíj összegét 3000 (azaz: Háromezer) magyar forintban állapítja meg. A most megállapított éves tagdíj a 2023. tárgyévtől (2023. január 1-jével kezdődően) lép életbe.

[Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 2022. és megelőző tárgyévekre történő, pótlólagos tagdíj-fizetéskor, a korábbi (tehát 1500 forintos) évenkénti tagdíj-összeg veendő figyelembe!]


A tagdíj megfizetéséhez szükséges banki adatok:

 • Számlatulajdonos neve: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
 • Bankszámlaszám: 11705008-20414364
 • Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
 • Összeg: 3000 forint (× tárgyévek száma)
 • Közlemény formátuma: NÉV ( TAGSÁGI SORSZÁM ) ÉVSZÁM(OK). évi tagdíja”
 • Példa a közleményre: „Minta Károly (153) . évi tagdíja”

Nemzetközi átutaláshoz szükséges, kiegészítő adatok:

 • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU72 1170 5008 2041 4364 0000 0000
 • Számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja: OTPVHUHV

A tagdíj-fizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók:

 • A tagdíjat évente egy alkalommal, egy összegben kell megfizetni.
 • Az adott évre (= tárgyévre) szóló tagdíjat, a tárgyév február 28. napjáig kell megfizetni [ld. Alapszabály 4. §. (2) d. pont].
 • A tagdíjat banki átutalással, vagy OTP bankfiókban való személyes készpénz-befizetéssel lehet megfizetni.
 • A tagdíj-befizetéseket a Társaság pénztárnoka tartja nyilván, így a tagdíj megfizetésére, és az egyes tagok esetleges tagdíj-hátralékára vonatkozóan, ő tud felvilágosítást nyújtani.
  A pénztárnok e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com
 • A félreértések és jogviták elkerülése érdekében, a Társaság tisztségviselői, tagdíjat személyesen nem vesznek át! A tagdíjat minden T. Tagtársnak közvetlenül a Társaság bankszámlájára kell befizetnie, mivel a befizetések nyomon követhetőségét ez garantálja!
 • A pénztárnok minden év január elején és február végén emlékeztető e-mailt küld a Társaság minden rendes Tagjának, melyben emlékezteti őket az adott évi tagdíj megfizetésére, illetve tájékoztatja őket a banki befizetés adatairól, módjáról. [Ezen emlékeztető e-mailek kiküldését a pénztárnok az MHGT elnökségének 5./2018.(01.04.) számú határozata alapján végzi.]
  Mivel mindez csak a T. Tagtársak tájékoztatására szolgál, ezért kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik tagdíjukat már az e-mail érkezése előtt megfizették, tekintsék az emlékeztető e-mailt tárgytalannak! Akinek kétsége van azzal kapcsolatban, hogy adott évi (vagy valamely korábbi évre szóló) tagdíját megfizette-e, forduljon bizalommal a Társaság pénztárnokához (e-mail címét lást fentebb)!
 • A Társaság pártoló tagjaira a rendes tagoktól eltérő tagdíj-fizetési feltételek vonatkoznak; erről részükre a pénztárnok minden évben külön értesítést küld.
 • A Társaság elnöksége minden év márciusában általános tagrevíziót tart, az adott évi közgyűlés előkészítése, azaz jogtiszta lebonyolíthatósága érdekében. [Az MHGT elnöksége 6./2018.(01.04.) számú határozatában rendelkezett a mindenkori éves tagrevízió megtartásáról.] A tagrevízió csak azon tagokat érinti, akik kettő, vagy több tárgyévre nem fizették meg tagdíjukat. Mivel a tagrevízió időpontja az adott tárgyévi tagdíj megfizetésének határideje (február 28.) utánra (márciusra) esik, ezért a kettő hátralékos évbe az aktuális tárgyév is beleszámíthat! A tagrevízió során a hátralékos T. Tagtársat a Társaság elnöke, hivatalos levélben felszólítja tagdíj-hátraléka rendezésére. A hivatalos felszólító levelet lehetőség szerint elektronikus formában továbbítjuk; ill. hogyha ez (e-mail cím hiányában) nem megoldható, akkor postai úton. Aki hátralékát, az elnöki felszólítás kézhezvételét követően, az abban foglalt időtartamon belül, nem fizeti meg, annak tagsági jogviszonyát a Társaság elnöksége felmondja. A felmondó határozatról az érintettet az elnökség írásban értesíti. A tagrevízió ügyintézését, a Társaság elnöksége nevében, az elnök és pénztárnok látja el, figyelembe véve az Alapszabály 4. §. (2) d., 5. §. (3), 5. §. (15), 6. §. 6.2 (10) és 6. §. 6.2 (15) szakaszát.
  A tagrevíziós folyamat garantálja a Társaság Közgyűlésének jogszerű működését, és a befizetett tagdíjak révén, hozzájárul a Társaság anyagi fennmaradásához. Ennek érdekében kérjük szépen T. Tagtársaink szíves együttműködését, a tagrevíziós folyamat során!