Meghívó elnökségi ülésre (2022. május 13.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 13-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. május 13. Péntek, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés előkészítése
  Az elnökség áttekinti a 2022. évi rendes közgyűlés előkészítésére teendő további lépéseket; a pénztárnok megvitatásra előterjeszti a 2022. tárgyévi költségvetés tervét.
 2. Alapszabály-módosítás előkészítése
  Az elnökség ismét megvitatja a 2020-2021. évben összeállított Alapszabály-módosítási tervezetet, valamint javaslatot tesz a Társaság jelképeit rendező Alapszabály-melléklet megalkotására.
 3. A Magyar Nemzeti Múzeummal kötendő együttműködési megállapodás
  Az együttműködési keretmegállapodás (Nemzeti Múzeum részéről javasolt) szövegtervezetének megvitatása, valamint a tárgyalásban érintett elnökségi tagok beszámolója a megállapodás előkészítésének állásáról.
 4. Székhely-ügy
  Ismét foglalkozik az elnökség az ELTE BTK épületében leendő székhely ügyével.
 5. Adományok
  Az elnökség számba veszi a Társaság javára tett újabb adományokat, megköszönve az adományozók áldozatvállalását.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. május 10.)