Meghívó közgyűlésre (2022. május 24.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. május 24-i rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: MNL Pest Megyei Levéltár, Konferenciaterem (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.)
Időpontja: 2022. május 24. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2022. május hó 24. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtandó írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2021-2022. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2022. évi költségvetési terv és a 2021. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2021. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Alapszabály módosítása, mellékleteinek elfogadása;
  az MHGT elnöksége előterjeszti a 2020-2021. évben előkészített Alapszabály-módosítást, a Társaság jelképeire vonatkozó melléklettel együtt, megvitatásra és jóváhagyásra.
  (A szövegtervezetet a T. Tagtársak későbbi időpontban, e-mailben fogják megkapni. Az elnökség 2022. május elején esedékes ülésén, ismét tárgyalni fog a tervezetről.)
 5. Tagdíj módosítása;
  feltéve, hogy az Alapszabály-módosítást, az előző napirendi pontnál, a Közgyűlés jóváhagyja, a Közgyűlés új tagdíjat állapíthat meg, mely a 2022. tárgyévtől léphet életbe.
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a Közgyűlésen a mindenkori járványügyi intézkedéseknek megfelelő módon vegyenek részt!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.1 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldjük meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. április 19.)