Meghívó elnökségi ülésre (2022. április 6.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. április 6-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. április 6. Szerda, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlés összehívása, előkészítése
  Az elnökség intézkedik a 2022. évi rendes közgyűlés összehívásáról, előkészítéséről.
 2. A Társaság székhelye, teremhasználata
  Az elnökség (jelen volt) tagjainak tájékoztatója, a Magyar Nemzeti Múzeum vezetésével 2022. március 30-án folytatott, teremhasználatot és együttműködést érintő tárgyalásokról. Az elnökség megvitatja a Társaság székhelyét érintő újabb fejleményeket; megállapítva a további teendőket.
 3. A Társaság idei rendezvényei
  Ismételt egyeztetés a 2022. évben tartandó egyes, jelentősebb MHGT-rendezvényekről (Castrum Doloris funerológiai konferencia, Aranybulla-díszelőadás, MHGT–MTCSE előadóest).
 4. NEA pályázatok állása
  A pénztárnok rövid tájékoztatója, a 2021. tárgyévi NEA pályázat (immár pénzügyileg lezárult) végrehajtásáról, valamint a hátralévő beszámolási teendőkről. Az elnökség megvitatja a 2022. évre megnyert NEA-támogatás (150 ezer forint) felhasználásának lehetőségeit.
 5. Adományok
  Az elnökség számba veszi a Társaság javára tett újabb adományokat, megköszönve az adományozók áldozatvállalását.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. március 31.)