Elnökségi ülés jegyzőkönyve (2023. március 3.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége 2023. március 3-án

elnökségi ülést

tartott. Az ülés meghívója, valamint a jegyzőkönyv (és egyéb dokumentumok) közzétételével (anonimizálásával) kapcsolatos szabályok, weboldalunkon megtalálhatók.

Az elnökségi ülés jegyzőkönyve PDF formátumban letölthető lesz ITT!

Rövid összefoglaló az elnökségi ülésen történtekről:

 • Ari Ilona Tagtársunk (MACSE-elnök) részvételével egyeztettünk a 2023.VI. havi közös konferenciáról. Ekkor döntött úgy az elnökség, hogy a 2023. évi NEA terhére, 100 ezret fordítanánk erre. A maradék 50 ezret, könyvelő helyett kamera-állványra szánja az elnökség. (A Webes Munkacsoport előterjesztésére.)
 • Szóba került a márciusi Hermann-előadás is (1848–49-es emlékülés), fontolgattuk, vajon egy vagy két óra lesz ennek hossza? Mennyibe fog kerülni a terem? (Végül két óra után 20 ezer forintot fizettünk.)
 • A székhely-ügyben Elnök úr, a Húsvét utáni héten próbál majd intézkedni. Újváry alelnök asszony jelezte, hogy térdműtétje miatt nem tud a terem-megtekintésben részt venni. (Végül is, nem volt semmiféle megtekintés, így nem maradt le semmiről…)
 • A TURUL-t érintő fejleményekről, a pénztárnok beszámolt, s írásbeli beszámolót ígért.
 • A könyvelő megbízási díját emelni kérte. Az elnökség felkérte a pénztárnokot, hogy 110 ezer forintos megbízási díjra tegyen javaslatot.
  (A könyvelési díj emelésének oka egyfelől az általános áremelkedés, másfelől pedig az, hogy az MHGT egy második bankszámlát is nyit, a TURUL folyóirat pénzügyi adminisztrációjához, ami a könyvelő munkaterhét valamivel szintén növeli. Ennek fényében kért a pénztárnok, az ülés előtt, árajánlatot, a könyvelőtől.)
 • Az MNL-lel kötendő együttműködési megállapodás tárgyalása elnapolva.
 • Elnök jelezte, hogy megy Fejérpataky László néhai MHGT elnök sírjához (Iváncsa községbe) koszorúzni. A koszorú beszerzését a pénztárnok vállalta (a Társaság pénztára terhére).
  (A koszorúzás 2023.III.6-án volt; Elnök úr erről írásban be fog számolni, képekkel együtt, az MHGT honlapján. A koszorút a pénztárnok 2023.III.5-én, Vasárnap délután vette át, s vitte el az elnök részére.)
 • Pénztárnok ismertette a NEA 2022. pályázat lezárását.
 • Nyáry Éva festőművész, kiváló Tagtársunk, igen nagylelkű felajánlást tett. Elkészítené az MHGT alapítója és első elnöke, br. Radvánszky Béla, reprezentatív portréfestményét, a Társaság székhelye (tanácsterme) számára. A Művésznő a kép elkészítését ingyen, adományképpen vállalta. A pénztárnok, csatlakozva a felajánláshoz, vállalta, hogy megtervez és saját költségén elkészíttet egy, a képhez méltó díszkeretet.
  A felajánlás feltételéül Nyáry Éva azt szabta, hogy a székhely ingatlankezelői járuljanak hozzá írásban ahhoz, hogy a festményt el lehet ott helyezni.
  Mivel a székhely-ügy rendezetlensége folytán, ez egyelőre nem áll fenn, így a felajánlás megvalósítása sajnos későbbi időre marad.
 • Pénztárnok jelezte, hogy a honlapukat üzemeltető BlazeArts Kft., civil szervezeteknek akciót (partnerségi programot) hirdetett, miáltal 2 évig ingyen adják a tárhelyet és az összes domainnevet is. Javasolja, hogy az MHGT vegyen ebben részt. Az elnökség ehhez további adatokat, szerződés-tervezetet kért.
 • Tagügyek: 3 fő felvéve, 4 kilépett.
 • Elnök úr a jubileumi konferenciát szervezi, erről referált.
 • Lesz Fejérpataky-emlékülés az ELTE-n. Az MHGT is részt vesz ezen.
 • Kellene (Elnök úr szerint) konferenciakötetet készíteni, a „Castrum Doloris” és az „MHGT 140” konferenciáinkról. Volna rá támogatás.
 • Pénztárnok jelenti, hogy a NEA 2021. pályázat lezárása megtörtént.
 • Az elnökség dr. Péntekné Unghváry Mária volt pénztárnoknak, 70. születésnapja alkalmából, üdvözlőlapot küld.
 • Pénztárnok javasolta, hogy a főtitkár kérje fel dr. Rácz Györgyöt, hogy a középkori aranypecsétek röntgenvizsgálatairól tartson MHGT-felolvasóülést.
 • Több adomány történt, melyeket az elnökség megköszönt.
 • Az elnökség 2023.III.20-án ismét ülést tart, a TURUL és a weboldal-akció ügyében.

[Az összefoglalót készítette: Benke Tamás (MHGT, pénztárnok).]