Meghívó elnökségi ülésre (2022. január 19.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. január 19-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság 2021. december 2-i közgyűlésén megválasztott új elnökségének alakuló ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. január 19. Szerda, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt Tagtársainkról és szakemberekről
 2. Változásbejegyzés
  A 2021. december 2-i tisztújító közgyűlés eredményének bírósági bejelentésével kapcsolatos folyamat állásának, teendőinek megbeszélése.
 3. A 2021. tárgyévi NEA pályázat megvalósítása
  A legutóbbi közgyűlésen elhangzottak értelmében, az elnökség áttekinti a 2021. tárgyévi NEA támogatási összeg mielőbbi hasznosítása érdekében szükséges teendőket.
 4. A Társaság idei rendezvényei
  Egyeztetés a 2022. évben tartandó egyes MHGT rendezvények ütemezéséről, szervezési teendőiről.
  Idén négy nagyobb rendezvény volna esedékes:
  1. a múlt őszi funerológiai konferencia pótlása (javasolt időpontja: 2022. április 21-22. körül);
  2. a múlt évben (is) elmaradt MHGT–MTCSE közös rendezvény (a járványhelyzettől függően március vagy május folyamán);
  3. az Aranybulla kiadásának 800 évfordulójával kapcsolatos, egynapos ülésszak vagy előadóest (megtartandó az előadók számától függően önállóan, vagy a rendes közgyűléssel egybekötve);
  4. az MHGT meg- és újjáalakulásának 140. és 40. évfordulójával kapcsolatos, idei és jövő évi rendezvények (őszi kezdettel).
 5. Az MHGT kiadói tevékenysége
  Az MHGT cél szerinti folyóirat- és könyvkiadói tevékenységének újraindításával kapcsolatos, elvi jelentőségű eszmecsere; különös tekintettel a TURUL folyóirathoz fűződő kiadói (és mindennemű egyéb) jogok MHGT részére való visszaszerzésének célkitűzésére; a kiadható monográfiák, könyvsorozatok áttekintésével. Tervezet alkotása a kiadói tevékenység anyagi megalapozására, fenntartható megvalósítására.
 6. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 7. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. január 13.)