Meghívó elnökségi ülésre (2021. február 25.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. február 25-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. február 25. Csütörtök, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2021. évi NKA pályázat
  A 2021. évben tartandó funerológiai konferencia rendezésére szóló NKA pályázat előkészítése, a regisztrációs folyamat állása.
 2. 2021. évi NEA pályázat
  A pályázati folyamat állása, a nyert 500 ezer forintos összeg felhasználásának tervezése.
 3. 2021. évi költségvetés
  A 2021. tárgyévi költségvetés előzetes tervezetének áttekintése, a nyertes NEA pályázat tükrében.
 4. Székhely(-használat) kérdése
  Az MGHT jelenlegi székhelyének használati kérdései, különös tekintettel az ELTE BTK TI Történelem Segédtudományai Tanszék átszervezésére, és az MHGT Könyvtár elhelyezésére. Székhely-alternatívák és idevágó teendők megfontolása.
 5. Elnöki bélyegző
  Elvi döntés az MHGT új elnöki bélyegzőjének elkészítéséről, kialakításáról.
 6. Adományok, támogatók keresése
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok számbavétele. Elnök úr észrevételei a szponzorok keresésével kapcsolatban.
 7. Könyvelő megbízási díja
  A könyvelő megbízási díjának emelését kérte; az elnökség kialakítja erre vonatkozó álláspontját. A 2020. tárgyévi könyvelés állása.
 8. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 9. Tagrevízió
  A 2021. évi általános tagrevízió állása, további lépései, leendő döntések alapelveinek áttekintése.
 10. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. február 18.)