Meghívó Vexillológiai Napra (2022. május 28.)

A rendezvény meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint Balogh László úr (az MHGT rendes tagja), szeretettel meghívja az MHGT Tagjait és az Érdeklődőket

Vexillológiai Nap 2022

című rendezvényére, mely 2022. május 28-án, Szombaton, 13:00 órakor kezdődik, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (1036. Budapest, Korona tér 1.).

A rendezvény levezető elnöke:
Balogh László

Program

Megnyitó
A rendezvényt megnyitja dr. Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója.

Bevezető
A „Vexillológiai Nap” létrehozója, Balogh László rövid bevezetője.


Előadások

 • Lévay Ernő (zászlószakértő): A Zimbabwei Köztársaság zászlójának története. (40 perces előadás)
 • dr. Diószegi György Antal (művelődéskutató): Zászlótörténelmünk és határvédelmünk a Hunyadiak koráig. (20 perces előadás)

Szünet (10 perc)

 • Fröhlich Dávid (zászlószakértő): Zászlószalagok katonai zászlókon a XIX. századtól napjainkig. (15 perces előadás)
 • Bakó Bálint (zászlószakértő): „Kozákok és banditák” – Zászlók az oroszországi polgárháború idejéből. (25 perces előadás)
 • Miski Péter (történész): „Az a bizonyos zászlókitűzés” – Adalékok Kőszeg 1532-es oszmán ostromához. (20 perces előadás)

Szünet (10 perc)

 • Kovács Rudolf Zoltán (zászlószakértő): Katonai zászlóavatás. (15 perces előadás)
 • Gyenes László (heraldikus): Nemzeti színek és Madonna-ábrázolások megjelenése a XVI–XVIII. századi Magyar Királyság zászlóhasználatában. (20 perces előadás)
 • Kovács Ákos (numizmatikus, zászlószakértő): Katonai szolgálati időt elismerő jelzések a Habsburg korszak (1780–1918) hadseregében. (35 perces előadás)

Az alábbiakban közöljük Balogh László úrnak a rendezvényről szóló ismertetőjét:

Tisztelt Résztvevő!

Az első Vexillológiai Nap („Vex Nap”) 2002-ben került megrendezésre. Az ötlet tőlem származik: prof. dr. Pandula Attilát megkérdeztem, hogy jó ötletnek tartaná-e, hogy legyen olyan konferencia, melyen a zászlókról több előadás hangzik el.

Ekkor indult el útjára a „Vex Nap” sorozat. Volt időszak, amikor (néhány éven keresztül) szünetelt a sorozat. A konferenciának a Zászlómúzeum adott helyet. Az elmúlt 10 évben nagyon sok előadó szerepelt a konferenciákon. Az első időszaktól kezdve szoros együttműködés alakult ki a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasággal.

Az előadások témája nem csak a zászlókra, hanem a heraldikára, történelemre is kiterjedt. A Zászlómúzeum 2021-es megszűnése után, a „Vex Nap” a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban kerül megrendezésre.

Balogh László

Meghívó az MHGT és MTCSE előadóestjére (2022. május 19.)

Az előadóest meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja a két Egyesület Tagjait és az Érdeklődőket

előadóestjére

mely 2022. május 19-én, Csütörtökön, 15:00 órakor kezdődik, a Budai Polgári Casino helyiségében (1011. Budapest, Hunyadi János út 8.).

A klubhelyiség bejárata az épület utcafrontjának felső (északi) sarkáról nyílik; elhelyezkedése ITT megtekinthető (Google Térképen)!

A rendezvény védnöke:
br. Gudenus János József.

Program

Köszöntő

Beszédet mond Benke Tamás.

Előadások

 • felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Jenő: A Kubinyi család történetének kutatása.
 • Huberth Kristóf: A Huberth (korábban Eutelhueber) család kutatása elektronikus adatbázisokban.
 • dr. br. leuensterni Riedel Miklós: Görgey Artúr vegyészi munkássága.
 • Szücs János: Gróf Esterházy Miklós Móric emlékezete Bokod lakosai körében.
 • szajoli Hegedüs Ferenc: A szajoli Hegedüsök királyi adománylevelei.
 • Zana Tamás: A kecskeméti nemes Kovács család.
 • dr. héderfájai és makfalvi Barabássy Sándor: A visszaszerzett héderfájai udvarház felújítása.
 • Tömpe László: A kislapási és a széplaki Botka család rokonságának bizonyítása.
 • boldogfai Farkas Ákos András: Családtörténeti szócikkek menedzselése a Wikipédián.
 • Biró Bence: Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádori itineráriuma (1609–1616).

Ismerkedő beszélgetés

a két egyesület Tagjai közt, az együttműködés lehetőségeiről.

Zárszó

Dr. Pandula Attila (MHGT), valamint zichi és vásonkeői gr. Zichy Pál (MTCSE) egyesületi elnökök felszólalásaival.

Minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó az MTCSE konferenciájára (2022. április 9.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait és az érdeklődőket, soron következő konferenciájára, melynek címe:

Elsőből utolsó, utolsóból első:
Károly király gazdag élete és öröksége.

A rendezvény 2022. április 9-én, Szombaton, 15:00 órai kezdettel, a budapesti Márai Sándor Művelődési Ház Dísztermében lesz (cím: 1013. Bp., Krisztina tér 1.).

A rendezvény társszervezője a Magyarországi Mindszenty Alapítvány, védnöke pedig Habsburg-Lotharingiai Mihály fhg..

Program:

Első szakasz

 • Habsburg-Lotharingiai Mihály: Boldog Károly, császár és király.
 • dr. Ligeti Dávid: A „hirtelen király” – IV. Károly uralkodása.
 • Érszegi Márk Aurél: Boldog Károly király nemzetközi tisztelete és a magyar kapcsolódások.

Kávészünet

Második szakasz

 • dr. Glässer Norbert: „A te hatalmadban örül a király” – IV. Károly alakja és emléke felekezetek határán 1916 és 1944 között.
 • Kovács Gergely: Boldog Károly király lelki öröksége a (magyar) katolikus egyházban.

Kiegészítő információk:

A terem korlátos befogadóképessége miatt, a konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött – melyet tanácsos mielőbb elvégezniük az érdeklődőknek.

Az online regisztrációs űrlap elérhető ITT!

(A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jön létre.)

Az MHGT funerológiai konferenciáját elhalasztjuk

Sajnálattal tudatjuk T. Tagtársainkkal és az Érdeklődőkkel, hogy (2021. november 17-ére tervezett)

funerológiai konferenciánkat, a COVID járvány alakulása miatt, kénytelenek vagyunk 2022. évre halasztani!

Szívből reméljük, hogy jövő tavasszal a konferenciát, változatlan programmal, meg tudjuk tartani!

Az elnökség a folyó félévben még hátralévő két felolvasóülést (november 25., december 16.), valamint a tisztújító közgyűlést (december 2.), megtartandónak ítéli; feltéve, hogy nem születik ezzel ellentétes hatósági intézkedés.

Tisztelt Tagtársaink megértését előre is megköszönve, jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)

(Kelt: Budapest, 2021. november 12.)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a konferencia programja a következő lett volna:

09:00–09:30 Regisztráció

09:30–09:50 Megnyitó
Beszédet mond Móczár Gábor (Nemzeti Örökség Intézete)


09:50–11:05 I. SZEKCIÓ: A funerológiáról általában

Szekcióvezető: Dr. Körmendi Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

09:50–10:10 „Látod-é az Halált a falra felírva, Mely rettenetül kaszáját hordozza?” – Megjegyzések a Haláltánc és a Halál diadala témákhoz egy selmecbányai késő középkori sírkő kapcsán
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)

10:10–10:30 Ahonnan a nemzet nagy halottait temették – Nemzeti ravatalozó helyek a XIX–XX. században
Debreczeni-Droppán Béla (MHGT főtitkár, Magyar Nemzeti Múzeum)

10:30–10:50 Funerológiai források és azok gyakorlati felhasználása a kereskedelemtörténeti kutatásban
Dr. Török Róbert (MHGT titkár, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

10:50–11:05 Vita

11:05–11:20 Szünet


11:20–12:15 II. SZEKCIÓ: A Nagy Háború halottai

Szekcióvezető: Dr. Töll László (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

11:20–11:40 Az Első Világháború századik évfordulóján a Nemzeti Sírkertben emelt központi emlékmű
Zsigmond Attila (Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság)

11:40–12:00 Első világháborús katonasírok Veszprémben
Rainer Pál (Laczkó Dezső Múzeum)

12:00–12:15 Vita


12:15–13:15 Ebédszünet


13:15–15:55 III. SZEKCIÓ: Nemesi és polgári temetkezés

Szekcióvezető: Dr. Gyulai Éva (Miskolci Egyetem)

13:15–13:35 Thurzó (III.) Szaniszló mortuáriuma a lőcsei idősebb Szent Jakab Templomban (1625.)
Dr. Pandula Attila (MHGT elnök, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

13:35–13:55 A Pálffy család malaczkai temetkezései
Gyenes László (MHGT)

13:55–14:15 Nemesi mauzóleum-építészet Somogy vármegyében a 19. század második felében
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT titkár, Budapest Főváros Levéltára)

14:15–14:30 Vita

14:30–14:40 Szünet

14:40–15:00 Kassai polgárok temetkezési szokásai a XVI–XVII. században
Dr. Jánokiné Dr. Újváry Zsuzsanna (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

15:00–15:20 „Hol sírjaink domborulnak” – a Magyar Országos Levéltár főigazgatóinak nyughelyei
Reisz T. Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár)

15:20–15:40 Csernoch János, a nagy esztergomi érsek halálának körülményei és temetési szertartása 1927-ben
Dr. Beke Margit (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága)

15:40–15:55 Vita

16:00 A konferencia zárása

Meghívó a Benyovszky Móric Emlékkonferenciára (2021. szeptember 20.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel felhívjuk Tagtársaink figyelmét a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a Benyovszky Társaság által tartandó

Benyovszky Móric Emlékkonferenciára.

Az eseményre a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.), 2021. szeptember 20-án, 09:00 órai kezdettel kerül sor.

FIGYELEM! A konferencián való részvételhez regisztrációs szükséges! Regisztrálni a jovokommunikacio@gmail.com e-mail címen lehet.

(A rendezvényen audiovizuális felvételek készülnek.)

A konferencia programja:

09:00-10:00 Köszöntők

Köszöntőt mond: Potápi Árpád (az Emlékév fővédnöke), L. Simon László (főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum), Szabó Csaba (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár), Rózsa Dávid (főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár), G. Németh György (elnök, Benyovszky Társaság), Shih-Chung Liu (nagykövet, Tajpej Képviseleti Iroda), Jerzy Snopek (nagykövet, Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége).

A rendezvény nyitányaként a Magyar Nemzeti Bank bemutatja az ez alkalomra kiadott „Benyovszky Emlékév” emlékérmét.

10:00-11:30 Első szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Bolserecktől Párizsig. Újabb Benyovszky-iratok az orosz levéltárakból.
Avar Anton (főlevéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya; MHGT, r. tag)

Benyovszky Móricra vonatkozó francia levéltári források a Francia Nemzeti Levéltár Tengeren Túli Levéltárában
Garadnai Zoltán (főlevéltáros, MNL, Közművelődési és Közönségkapcsolati osztály)

Benyovszky Móricra vonatkozó iratok az Egyesült Államok Nemzeti Levéltára gyűjteményeiben
Vass Csaba Géza (levéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya)

Benyovszky Móricra vonatkozó dokumentumok az Osztrák Állami Levéltárban
Oross András (levéltári delegátus, Bécsi Levéltári Kirendeltség)

11:20-11:30 Kérdések és válaszok

11:30-11:45 Kávészünet

11:45-13:00 Második szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Benyovszky Móric címereslevele. Benyovszky Móric, a katona.
Csáky Imre (honvéd alezredes, címertörténész, az MTA köztestületi tagja)

Benyovszky Móric nyomában – peres iratok tükrében
Szirtes Zsófia (főosztályvezető-helyettes, MNL OL, 1945 előtti Kormányszervek főosztálya)

Benyovszky a nemzeti könyvtár különgyűjteményeiben
Oláh Krisztina (főosztályvezető, OSZK, Kutatási és Különgyűjteményi főosztály)

12:50-13:00 Kérdések és válaszok

13:00 Zárszó

(A konferencia programja megtalálható az MNL honlapján is.)

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság konferenciájára (2021. október 23.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) tisztelettel meghívja az MHGT Tagjait és az érdeklődőket a Trencsénben, 2021. október 23-án tartandó

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferenciára,

melynek helyszíne: Trencsén vára. A rendezvény – mely a múlt évben elmaradt, ill. virtuális formában megtartott, azonos tárgyú konferencia pótlásaként is felfogható – a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferenciával kapcsolatos információk az SFS honlapján is elérhetők.

A konferencia programja:

12:10-12:30 Az SFS kitüntetéseinek ünnepélyes átadója (Ceremonial award of SFS Honorary and Jubilee Badges)

12:30-12:45 Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)

12:50-13:10 I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)

13:15-13:35 Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)

13:35-13:40 Szünet

14:40-15:00 A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)

15:05-15:25 A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)

15:30-15:45 Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)

15:50-16:05 A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
Demeter Márton (MHGT, Budapest)

16:10-16:25 A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
Vladimír Považan (SFS, Privigye)

16:30-16:45 A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
Péri Ákos (MHGT, Budapest)

16:50-17:00 A konferencia zárása

18:00-tól Díszvacsora

Minden egyes előadást követően öt perc áll rendelkezésre az elhangzottakkal kapcsolatos eszmecserére.

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság virtuális konferenciájára (2020. október 24.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) korábban 2020. október 24-ére tervezett rendezvénye, a

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferencia

ezúttal, a koronavírus járvány miatt, virtuális formában kerül megrendezésre.

A virtuális forma azt jelenti, hogy az előadók prezentációikat az SFS honlapján, PDF formátumban közzé teszik. Az ily módon bárki által letölthető és megtekinthető prezentációkkal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődők elküldhetik az előadó e-mail címére, mely a honlapon, a prezentációk mellett fel lesz tüntetve. Az előadók ezt követően válaszolni fognak a kérdésekre.

A részvétel módjával kapcsolatos leírás (szlovák nyelven) olvasható az SFS oldalán.

A rendezvény a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferencia előadásai:

 1. Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
  dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)
 2. I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
  prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)
 3. Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
  prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)
 4. A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
  Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)
 5. A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
  dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)
 6. Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
  Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)
 7. A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
  Demeter Márton (MHGT, Budapest)
 8. A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
  Vladimír Považan (SFS, Privigye)
 9. A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
  Péri Ákos (MHGT, Budapest)

Beszámoló az MTCSE konferenciájáról (2020. szeptember 18.)

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, 2020. szeptember 18-án, Pénteken, 16:00 órai kezdettel konferenciát tartott,

A magyar történelmi családok Trianon tükrében

címmel. (A rendezvény meghívóját lásd korábbi közleményünkben.)

Az eseményre patinás helyszínen, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác termében – az egykori Vármegyeháza dísztermében – került sor; a szervezői feladatokat az egyesület korábbi elnöke, br. Riedel Loránd vállalta el.

A kép forrása: Nobilitas.hu

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntő szavai után gr. Zichy Pál, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnöke nyitotta meg a konferenciát. Tekintettel a koronavírus okozta bonyodalmakra – a meghirdetett programtól eltérően – Habsburg-Lotharingiai József Károly fhg., a Vitézi Rend főkapitánya nem tudott részt venni a konferencián, így helyette dr. Kóczy T. László képviselte a rendet, és tartott előadást annak történetéről.

Ezt követően „Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén” címmel tartott előadást dr. Kovács Emőke, a Gulág Alapítványt képviselve.

Majd pedig dr. gr. Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének tagja és Radványi Orsolya, a Szépművészeti Múzeum történész-művészettörténész munkatársa közös előadása következett, amely „Az Apponyi Kastély kincsei” címet viselte.

A rövid szünet után dr. gr. Sztáray-Kézdy Éva (Károli Gáspár Református Egyetem) „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt – Arisztokrata sorsok Trianon tükrében” címmel adott elő.

Az utolsó előadást dr. Botos Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta meg, „Az erdélyi arisztokrácia és Trianon” címmel.

A konferencia br. Riedel Loránd, a konferencia moderátorának zárszavával ért véget.

A konferenciáról készült további fényképek megtekinthetők az MTCSE honlapján.

Meghívó a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport konferenciájára (2020. szeptember 17-18.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Együttműködő partnerünk, a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport, szeretettel meghívja az MHGT tagjait soron következő konferenciájára, melynek címe:

Néném és Bátyám – Testvérkapcsolatok és rokonsági hálózatok a régi Magyarországon (1500–1918)

A konferencia helyszíne: MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza (1097. Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), Földszint K11 és K12 terem.
Időpont: 2020. szeptember 17-18. (Csütörtök-Péntek).

A járványügyi helyzetre való tekintettel a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap a következő hivatkozásra kattintva érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekWqkWXMRMFOK9pPVdC3xEn4OazeCCG2TZELvSNFLy9Z-t8A/viewform

FIGYELEM! A regisztráció határideje: 2020. szeptember 15. 12:00 óra!

Az első nap programja (2020. szeptember 17. Csütörtök):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:10 Megnyitó (Molnár Antal, Erdélyi Gabriella)
09:10-09:30 A pegazus istállója. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár
családi hátteréről.
(Petneházi Gábor)
09:30-09:50 „Volt olyan szavok is: Egy testvérek vagyunk ketten” – Testvérek, sógorok és sógorasszonyok egy 17. századi nemesi famíliában. (Balogh Zsuzsánna)
09:50-10:10 Testvérek és hiányuk a 17. századi halotti beszédekben. (Kelemen Fruzsina)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 „Méltóztassék bátyám uramat rábeszélni – Erdődy Kristóf árván maradt fiainak kapcsolata egymással. (Benda Borbála)
11:20-11:40 A Losonczy testvérek viszonya és viszálya a 16. században. (Molnár Dániel Márton)
11:40-12:00 Háborúban bajtársak, békében ellenfelek. A Balassa fivérek Mohács után. (Virovecz Nándor)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 „Kedves nővér, halálig hű sógor: A horizontális rokonság szerepe Buda és Pest társadalmában (1686-1750). (Géra Elenóra)
13:50-14:10 Együttműködés és elhatárolás. Az oldalági rokonság szerepe a polgári vagyonszerzésben és az érvényesülési stratégiákban. (Tózsa-Rigó Attila)
14:10-14:30 Házassági rokonság különböző felekezetű és etnikumú családok között a 18. századi Óbudán. (Simon Katalin)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Az ifjú Vay bárók: Miklós és Lajos. (Angelovics Helga)
15:40-16:00 A nagy testvér árnyékában. Széll Ignác pályafutása. (Schwarczwölder Ádám)
16:00-16:20 „[…] Bizonyos jelbeszéddel igen jól megértettük egymást.” – Közelítések a debreceni Rothschnek testvérek kapcsolatának történetéhez. (Vigh Barbara)
16:20-16:50 Vita

HTK Földszint K12 terem:

09:10-09:30 A szlavón várnemesek horizontális családi kapcsolatai a 15. század végén – a 16. század elején. (Halász Éva)
09:30-09:50 Egyéni értékrendek és családi érdekek találkozása: Rákóczi György és Pál kapcsolata. (Borbély Zoltán)
09:50-10:10 Örökség és birtokosztály a Rákóczi családban a 17. század végén. (Gyulai Éva)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 Testvérkonfliktusok Béldi Zsuzsanna és testvérei levelezésében. (Balogh Judit)
11:20-11:40 „Szerelmes egytestvér atyámfia” – Testvérkapcsolatok a Kornis családban. (Orgona Angelika)
11:40-12:00 Egy távoli féltestvér, Jadwiga Lubstowska. (Berki Anna)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 Testvérek a magyar nyelvű halotti beszédekben. (V. László Zsófia)
13:50-14:10 Mitterhoffer Ádám, fivére és nővérei. (Czeglédi Noémi)
14:10-14:30 Barátok vagy ellenségek: A nővériség modelljei a 19. századi naplókban és regényekben. (Kucserka Zsófia)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Fordulópontok az életciklusban: özvegyi élet és újraházasodások a 19. századi Magyarországon. (Őri Péter)
15:40-16:00 Testvérkapcsolatok szerepe a karrierépítésben a 18-19. századi somogyi köznemesség körében. (Ogoljuk-Berzsenyi Anett)
16:00-16:20 A családról és gyermekekről való beszéd Kazinczy Ferenc levelezésében. (Szolyka Hajnalka)
16:20-16:50 Vita

HTK Galéria:

17:00-18:00 Könyvbemutató:
Özvegyek és árvák a régi Magyarországon 1550-1940. (Szerk. Erdélyi Gabriella).
(A kötetet bemutatja: Őri Péter és Gyáni Gábor)
18:00-tól Kötetlen beszélgetés

A második nap programja (2020. szeptember 18. Péntek):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:20 Erős nővérek, gyenge fivérek: a feje tetejére állított világ. (Mátay Mónika)
09:20-09:40 Egy hivatás, külön út. A Ballagi fivére. (Lisztes Nikolett)
09:40-10:00 „Én balga! Mi hozná őt ide, hogy jőne a büszke kegyenc ily eltaszított, lealázott nőhöz?” – Báró Orczy Istvánné, Lipthay Ágota erdőkövesdi öröksége. (Földi Viktória)
10:00-10:20 A jászkun öröklési szokások érvényesülése a magyar öröklési jog ellenében a 18-20. század folyamán. (Örsi Julianna)
10:20-10:40 Hagyomány és modernség. Két ősi család kapcsolatai a 19-20. században (Váczi Márk)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás

HTK Földszint K12 terem:

09:00-09:20 „Aurél árnyékában” – Testvérsorrend, testvérszerepek és együttműködés a Dessewffy fivérek (Aurél, Emil, Marcell) között a reformkorban. (Mezei Dániel)
09:20-09:40 Kazinczy Ferenc és testvérei az 1800-as évek elején. (Völgyesi Orsolya)
09:40-10:00 „Örökre nincsen ő, ki mindenem vala, az ékes földi nő, lön Isten’ angyala.” Testvérkapcsolatok és hálózatosság a Vachott-családban. (Sziklay Cs. Mónika)
10:00-10:20 Távol, és mégis közel? Evangélikus polgárcsaládok kapcsolattartása a távoli rokonaikkal a 18-19. századi Magyarországon (Tóth Árpád)
10:20-10:40 Politikai válaszúton – Arisztokrata fivérek a reformkorban (Melkovics Tamás)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás

Premontrei konferencia (2020. szeptember 10-12.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk Kedves Tagtársaink figyelmét a Premontrei Rend (Magyar Premonteri Cirkária) gödöllői konferenciájára:

900 éves a premontrei rend

A három napos konferencia 2020. szeptember 10-12 között (Csütörtök-Szombat), Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületében lesz (cím: 2100. Gödöllő, Takács Menyhért út 1-2.).

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. szeptember 7-ig jelezze az alábbi weboldalon: https://premontreiek.hu/aktualis/konferencia

Program:

2020. szeptember 10. Csütörtök. (Helyszín: Premontrei Iskolaközpont, Aula)

14:30-15:00 Regisztráció
15:00-15:15 A Premontrei Kántorátus köszöntő előadása (m.v.: Farkas Domonkos)
15:15-15:30 A konferencia megnyitása, vendégek köszöntése. (Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)
15:30-15:45 Ullmann Péter Ágoston O. Praem. nyugalmazott kormányzó perjel 80. születésnapja alkalmából kiadott kötet bemutatása (Réger Ádám Géza, a Premontrei Iskolaközpont tanára)
15:45-16:45 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend a középkori Magyarországon (Dr. Szovák Kornél, PPKE TTI)
A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikáció-irodalom (Dr. Maczák Ibolya, PPKE, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport)
A nagyváradi premontreiek helyzete Trianon után, 1920–1940 között (Fejes Rudolf Anzelm O. Praem., Váradhegyfoki Premontrei Prépostság)
16:45-17:15 Kávészünet
17:15-18:15 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend tagjainak „túlélési lehetőségei” a Kádár-rendszerben (Dr. Soós Viktor Attila, Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
Ex Antiphonario Praemonstratensi: premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim (Dr. Barta Gergely, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig (Dr. Medgyesy-S. Norbert, PPKE, Újkori Történeti Tanszék)
18:15-18:30 A Gödöllői Premontrei Gimnázium Nagy Sándor által festett, „A hadak útja” című triptichonjának megtekintése (vezeti: Simon Magdolna, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár)
18:30-19:00 Vesperás a Premontrei Kántorátus vezetésével (m.v.: Farkas Domonkos)
19:00-20:00 Állófogadás

2020. szeptember 11. Péntek (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története a középkorban

09:30-10.00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján (Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem., PPKE)
Megszűnt-e a magyarországi premontrei cirkária önállósága a 13. század
végén? Megjegyzések az ún. Catalogi recentiores forrásértékéről
(Dr. Körmendi Tamás , ELTE TTI)
A magyar cirkária cseh-morva függésének kérdéséről (Vajk Ádám, Győri Egyházmegyei Levéltár)
Szent Norbert vadonja – A premontreiek kolostori tája (Dr. Urbán Máté, Savaria Egyetemi Központ, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 Premontrei oklevelek néhány sajátossága (Dr. Érszegi Géza, ELTE TTI)
Félúton az apátságok és a koldulórendek között: a premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon (Dr. F. Romhányi Beatrix, Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A somlóvásárhelyi premontrei apácák (Jakits Orsolya Johanna O.Praem., Premontrei Női Kanonokrend)
Jánoshida történetének forrásai a csornai levéltárban (Dr. Kóta Péter, Vas Megyei Levéltár)
Digitális bölcsészeti eszközök alkalmazása a premontrei rendtörténeti kutatásokban (Dr. Lea-Katharina Steller, Görres Gesellschaft)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A váradhegyfoki konvent középkori helyének topográfiai és régészeti kutatása (Lakatos-Balla Tünde és Lakatos-Balla Attila, Nagyváradi Római Katolikus Püspökségi Gyűjtemény)
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra (Nagy Györgyi, Iparművészeti Múzeum)

2020. szeptember 11. Péntek (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai (Dr. Szakács Béla Zsolt, PPKE, MTI)
A zsámbéki premontrei prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében (Dr. Valter Ilona)
A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatainak és kőtárának bemutatása (Fehér Krisztina, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)
Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei monostor épületében (Szőke Balázs, Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 ELŐADÁSOK:
A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén végzett régészeti feltárás eddigi eredményei (Dr. M. Aradi Csilla, Baranya Megyei Kormányhivatal, Kulturális Örökségvédelmi Iroda; és Molnár István, Rippl-Rónai Múzeum)
A turóc-znióváraljai prépostság épülete és faragványai (Dr. Rostás Tibor, Pécsi Tudományegyetem, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
Művészettörténeti összefüggések az ócsai templom épülete és díszítőfaragványai körül (Dr. Raffay Endre, PTE, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A premontreiek kelet-magyarországi monostorai. Váradhegyfok és Ábrány (Emődi Tamás, Restitutor Kutató-Tervező Műhely)
A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete (Dr. Virág Zsolt, Miniszterelnökség, Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A jászói premontrei apátság (Jászóvár) a 17. század végén (Dr. Gyulai Éva, Miskolci Egyetem, TTI)
A türjei premontrei templom 2018-as művészettörténeti kutatása (Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor és Horogszegi Tamás)

2020. szeptember 11. Péntek (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A 19-20. SZÁZADBAN: A PPKE HALLGATÓINAK ÚJ KUTATÁSAI
A Diploma Restitutionale (1802) és következményei a premontrei közoktatásban (Oszvald Petra, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a premontrei rend részvételéhez az 1848-1849-es szabadságharcban (Matányi Marcell, PPKE, Történelem Tanszék)
Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában (Vizi Mátyás Tamás, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a Szent Norbertről Nevezett Tanárképző és Hittudományi Intézet (Norbertinum) történetéhez (1894-1950) (Kuluncsics Réka, PPKE, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 PREMONTREIEK A MAGYAR TUDOMÁNY- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN
A Szépművészeti Múzeumban őrzött „szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története (Dr. Liptay Éva, Szépművészeti Múzeum)
A Jászóvári Premontrei Kanonokrend budafoki Szent István Gimnáziumának története a második világháború éveiben (Ogoljuk-Berzsenyi Anett, Budapest Főváros Levéltára)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 MÉCS LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Mécs László és a Nyugatosok (Dr. Bárczi Zsófia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Mécs László hagyatéka a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában és a Mécs-versadatbázis (Kovács Ágnes, Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára)
Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban (Dr. Turbuly Éva)

2020. szeptember 12. Szombat (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története az első világháborútól napjainkig

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A jászói prépostság a két világháború között (Mészáros Barnabás, PPKE, Hittudományi Doktori Iskola)
A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom (Dr. Czeglédi Noémi, Gödöllői Városi Múzeum)
A budapesti apostoli nunciatúra iratanyagában található premontrei források (Dr. Tóth Krisztina, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett (Hornyák Máté János)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A csornai premontreiek túlélési stratégiái a kommunista diktatúrában (Baranyai Balázs, PTE, Interdiszciplináris Doktori Iskola)
A Csornai Premontrei Rend budapesti kápolnájának megalapítása 1950-ben (Dr. Szigeti Krisztina, PPKE, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)
Egy premontrei diák kálváriája a kommunizmusban – Tarján Károly életútja (Szabó Krisztián, PPKE)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend képzőművészete a középkori és újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A történeti érdeklődés jelei a leleszi premontrei kolostor kápolnájának falképein (Dr. Jékely Zsombor, Iparművészeti Múzeum, Károli Gáspár Református Egyetem)
A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895-ös restaurátori árajánlat alapján (Dr. Fehér Ildikó, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténet Tanszék)
A premontreiek Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Jánoshida (Pons Johannis) kapcsán (D. Mezey Alice)
A türjei premontrei templom és prépostság régészeti kutatása (Orha Zoltán, Göcseji Múzeum)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A türjei premontrei prépostság templomának falkép-restaurátori kutatása (1987-2002) (Lángi József)
A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói, és művészettörténeti jelentőségük (Dr. Kostyál László, Göcseji Múzeum)
Tárgyak vallomása. A csornai premontreiek tárgykultúrája az 1786-os feloszlatási jegyzőkönyv tükrében (Székely Zoltán, Rómer Flóris Múzeum)
A II. József-kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend. Az előkészítés és végrehajtás forrásai (Dr. Velladics Márta, Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN:
A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében (Dr. Mihalik Béla Vilmos, MTA BTK TTI)
A jánoshidai plébánia és a premontrei konvent újjászervezése a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár iratanyaga alapján (1686-1734) (Nagy Géza Balázs, Váci Püspöki és Káptalani Levéltár)
Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája (Dr. Perger Gyula, Győri Egyházmegyei Kincstár)
A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában (Szalay Balázs)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 A PREMONTREI REND KÉPZŐMŰVÉSZETE A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI MAGYARORSZÁGON:
A gödöllői művésztelep és a premontrei rend (Őriné Nagy Cecília, Gödöllői Múzeum)
Nagy Sándor gödöllői kazulája (Semsey Réka, Iparművészeti Múzeum)
A premontrei rend magyarországi intézményeiben lévő egyházi ötvösművek (Rákossy Anna)
Közösségi tér és vizuális nevelés: a Premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben (Dr. habil. F. Orosz Sára, Szent István Egyetem)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)