Meghívó a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport konferenciájára (2020. szeptember 17-18.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Együttműködő partnerünk, a Lendület Családtörténeti Kutatócsoport, szeretettel meghívja az MHGT tagjait soron következő konferenciájára, melynek címe:

Néném és Bátyám – Testvérkapcsolatok és rokonsági hálózatok a régi Magyarországon (1500–1918)

A konferencia helyszíne: MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza (1097. Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), Földszint K11 és K12 terem.
Időpont: 2020. szeptember 17-18. (Csütörtök-Péntek).

A járványügyi helyzetre való tekintettel a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap a következő hivatkozásra kattintva érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekWqkWXMRMFOK9pPVdC3xEn4OazeCCG2TZELvSNFLy9Z-t8A/viewform

FIGYELEM! A regisztráció határideje: 2020. szeptember 15. 12:00 óra!

Az első nap programja (2020. szeptember 17. Csütörtök):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:10 Megnyitó (Molnár Antal, Erdélyi Gabriella)
09:10-09:30 A pegazus istállója. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár
családi hátteréről.
(Petneházi Gábor)
09:30-09:50 „Volt olyan szavok is: Egy testvérek vagyunk ketten” – Testvérek, sógorok és sógorasszonyok egy 17. századi nemesi famíliában. (Balogh Zsuzsánna)
09:50-10:10 Testvérek és hiányuk a 17. századi halotti beszédekben. (Kelemen Fruzsina)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 „Méltóztassék bátyám uramat rábeszélni – Erdődy Kristóf árván maradt fiainak kapcsolata egymással. (Benda Borbála)
11:20-11:40 A Losonczy testvérek viszonya és viszálya a 16. században. (Molnár Dániel Márton)
11:40-12:00 Háborúban bajtársak, békében ellenfelek. A Balassa fivérek Mohács után. (Virovecz Nándor)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 „Kedves nővér, halálig hű sógor: A horizontális rokonság szerepe Buda és Pest társadalmában (1686-1750). (Géra Elenóra)
13:50-14:10 Együttműködés és elhatárolás. Az oldalági rokonság szerepe a polgári vagyonszerzésben és az érvényesülési stratégiákban. (Tózsa-Rigó Attila)
14:10-14:30 Házassági rokonság különböző felekezetű és etnikumú családok között a 18. századi Óbudán. (Simon Katalin)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Az ifjú Vay bárók: Miklós és Lajos. (Angelovics Helga)
15:40-16:00 A nagy testvér árnyékában. Széll Ignác pályafutása. (Schwarczwölder Ádám)
16:00-16:20 „[…] Bizonyos jelbeszéddel igen jól megértettük egymást.” – Közelítések a debreceni Rothschnek testvérek kapcsolatának történetéhez. (Vigh Barbara)
16:20-16:50 Vita

HTK Földszint K12 terem:

09:10-09:30 A szlavón várnemesek horizontális családi kapcsolatai a 15. század végén – a 16. század elején. (Halász Éva)
09:30-09:50 Egyéni értékrendek és családi érdekek találkozása: Rákóczi György és Pál kapcsolata. (Borbély Zoltán)
09:50-10:10 Örökség és birtokosztály a Rákóczi családban a 17. század végén. (Gyulai Éva)
10:10-10:40 Vita
10:40-11:00 Szünet
11:00-11:20 Testvérkonfliktusok Béldi Zsuzsanna és testvérei levelezésében. (Balogh Judit)
11:20-11:40 „Szerelmes egytestvér atyámfia” – Testvérkapcsolatok a Kornis családban. (Orgona Angelika)
11:40-12:00 Egy távoli féltestvér, Jadwiga Lubstowska. (Berki Anna)
12:00-12:30 Vita
12:30-13:30 Ebédszünet
13:30-13:50 Testvérek a magyar nyelvű halotti beszédekben. (V. László Zsófia)
13:50-14:10 Mitterhoffer Ádám, fivére és nővérei. (Czeglédi Noémi)
14:10-14:30 Barátok vagy ellenségek: A nővériség modelljei a 19. századi naplókban és regényekben. (Kucserka Zsófia)
14:30-15:00 Vita
15:00-15:20 Szünet
15:20-15:40 Fordulópontok az életciklusban: özvegyi élet és újraházasodások a 19. századi Magyarországon. (Őri Péter)
15:40-16:00 Testvérkapcsolatok szerepe a karrierépítésben a 18-19. századi somogyi köznemesség körében. (Ogoljuk-Berzsenyi Anett)
16:00-16:20 A családról és gyermekekről való beszéd Kazinczy Ferenc levelezésében. (Szolyka Hajnalka)
16:20-16:50 Vita

HTK Galéria:

17:00-18:00 Könyvbemutató:
Özvegyek és árvák a régi Magyarországon 1550-1940. (Szerk. Erdélyi Gabriella).
(A kötetet bemutatja: Őri Péter és Gyáni Gábor)
18:00-tól Kötetlen beszélgetés

A második nap programja (2020. szeptember 18. Péntek):

HTK Földszint K11 terem:

09:00-09:20 Erős nővérek, gyenge fivérek: a feje tetejére állított világ. (Mátay Mónika)
09:20-09:40 Egy hivatás, külön út. A Ballagi fivére. (Lisztes Nikolett)
09:40-10:00 „Én balga! Mi hozná őt ide, hogy jőne a büszke kegyenc ily eltaszított, lealázott nőhöz?” – Báró Orczy Istvánné, Lipthay Ágota erdőkövesdi öröksége. (Földi Viktória)
10:00-10:20 A jászkun öröklési szokások érvényesülése a magyar öröklési jog ellenében a 18-20. század folyamán. (Örsi Julianna)
10:20-10:40 Hagyomány és modernség. Két ősi család kapcsolatai a 19-20. században (Váczi Márk)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás

HTK Földszint K12 terem:

09:00-09:20 „Aurél árnyékában” – Testvérsorrend, testvérszerepek és együttműködés a Dessewffy fivérek (Aurél, Emil, Marcell) között a reformkorban. (Mezei Dániel)
09:20-09:40 Kazinczy Ferenc és testvérei az 1800-as évek elején. (Völgyesi Orsolya)
09:40-10:00 „Örökre nincsen ő, ki mindenem vala, az ékes földi nő, lön Isten’ angyala.” Testvérkapcsolatok és hálózatosság a Vachott-családban. (Sziklay Cs. Mónika)
10:00-10:20 Távol, és mégis közel? Evangélikus polgárcsaládok kapcsolattartása a távoli rokonaikkal a 18-19. századi Magyarországon (Tóth Árpád)
10:20-10:40 Politikai válaszúton – Arisztokrata fivérek a reformkorban (Melkovics Tamás)
10:40-11:20 Vita
11:20-11:30 Konferenciazárás