Meghívó elnökségi ülésre (2024. május 17.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2024. május 17-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2024. május 17. Péntek, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2024. évi költségvetés és NEA pályázat:
  A pénztárnok, az elnökség általi megvitatásra, előterjeszti 2024. évi költségvetési tervvázlatát (különös tekintettel a 2024. tárgyévi NEA pályázat keretében nyert 500 ezer forint felhasználására). Beszámol a 2023. tárgyévi NEA pályázat sikeres lezárásáról/elszámolásáról.
 2. TURUL folyóirat:
  A 2023. évi (Elnök úr által már előzetesen engedélyezett) TURUL-tartalomjegyzékek jóváhagyása. A főszerkesztő 2024. évi munkatervének jóváhagyása. Pályázati és finanszírozási lehetőségek számbavétele. A TURUL honlapra felteendő közlési szabályzatok áttekintése. A folyóirat körüli teendők és a még rendezendő kérdések megbeszélése.
 3. Tagsági ügyek:
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett tagfelvételi kérelmekről. Kilépések és más tagsági jogviszonyt érintő közlések tudomásul vétele. A 2024. tárgyévi tagrevízió kapcsán szükségessé vált (tagsági jogviszonyt felmondó) határozatok meghozása.
 4. Egyéb ügyek:
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 4. §. (1) a) és 6. §. 6.2 (13) pontja, valamint a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2024. május 10.)