Meghívó közgyűlésre (2020. szeptember 8.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 8-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. szeptember 8. Kedd, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2020. szeptember hó 8. napján (Kedd), délután 17 óra 20 perc (17:20) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Elnöki beszámoló;
  szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 2. Pénztárnoki beszámoló;
  a pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2019-2020. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2020. évi költségvetési terv és a 2019. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 3. A Felügyelőbizottság beszámolója;
  írásbeli jelentés előterjesztése a 2019. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 4. Dr. Harmath Arisztid tiszteletbeli tagsága;
  Hunyady László MHGT r. tag 2019. november 12-én megküldött írásbeli javaslata alapján.
  [Vö.: Alapszabály 3. §. (7) és (8) pont.]
 5. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági intézkedések esetleges szigorításának lehetőségére való tekintettel, a közgyűlést rendkívüli jelleggel hívom össze. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (4) pont.]

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal, sállal, vagy kendővel!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. augusztus 18.)