Meghívó közgyűlésre (2021. december 2.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A választási ügymenet leírása PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. december 2-i rendkívüli, tisztújító közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli, általános tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2021. december 2. Csütörtök, délután 16 óra 30 perc (16:30).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. december hó 2. napján (Csütörtök), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló.
  Az elnök beszámolója az elnökség legutóbbi Közgyűlés óta hozott határozatairól, és az egyesület munkájáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok beszámolója 2021. évi tagrevíziókról, valamint a Társaság anyagi helyzetéről.
 4. A jelölőbizottság beszámolója.
  A jelölőbizottság írásbeli jelentésének előterjesztése az egyes tisztségekre jelölt személyekről.
 5. Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása, akik a tisztújító szavazás teljes lebonyolításáért felelnek.
 6. Tisztújítás.
  Általános tisztújítás; a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása (külön mandátum-vizsgálattal). A választás eredményének megállapítása, határozati tudomásul vétele.
 7. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

A szavazólapok kiosztásakor, a szavazatszámláló bizottság újabb mandátum-vizsgálatot tart. Ez alkalommal a szavazók személyazonosságának megállapítása hivatalos igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával történik. Az igazoló okmány adatait, vagy típusát, a szavazatszámláló bizottság NEM jegyezheti fel. A személyazonosságot, a felmutatott okmány alapján, a szavazatszámláló bizottság tagjai egybehangzólag, szóban konstatálják. A személyazonosság megállapítása után, a szavazó a névlistán aláírásával igazolja, hogy a szavazólapot felvette. Ebből adódóan, kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a fent jelzett személyazonossági okmányaik közül valamelyiket hozzák magukkal!

Abban az esetben, hogyha az előre kitűzött időpontban, a járványhelyzet miatt hozott hatósági intézkedések (vagy egyéb vis maior) folytán, nem lehet a közgyűlést személyes jelenléttel megtartani, azt elhalasztjuk. Ez esetben, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, a jelenlegi elnökség, ügyvivőként továbbra is betöltheti feladatát. Az elhalasztott közgyűlés, a fenti hatósági intézkedések (vagy vis maior) megszűnését követően, egy hónapon belül megtartandó, a jelen meghívóban közölt napirenddel.

Az Alapszabály 6. §. 6.2 (8) bekezdése értelmében, az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén rendelkezett a jelölőbizottság felállításáról. A jelölőbizottság a jelölési időszakban, azaz 2021. október 2-a és 2021. december 1-én déli 12:00 óra között, gyűjti a beérkező jelöléseket. A jelöléseket írásban, e-mailben kell a jelölőbizottság tagjainak eljuttatni.

A jelölőbizottság tagjainak nevét és e-mail címét, továbbá a jelölhető (rendes) tagok névsorát, jelen meghívónak a Társaság honlapjára felkerülő változata – adatvédelmi okból – nem tartalmazza!

Akinek kérdése van a jelölőbizottság tagjainak elérhetőségét, vagy a jelölési folyamat bármely részletét illetően, az forduljon a Társaság pénztárnokához, akinek e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com

A jelölési folyamat lezárultát követően, várhatóan 2021. december 1-én, e-mailben el fogjuk küldeni Tagtársainknak a szavazólap mintáját is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Lehetőség szerint viseljenek arcmaszkot!
 • Lehetőség szerint saját (kék színű) golyóstollukat használják!
 • A teremben egymástól másfél métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. szeptember 28.)